PRODUKTER

Rørspesialisten Myhre Miljøvernprodukter AS, lagerfører rør i dim. opp til 1200mm.

LES MER

VELKOMMEN til vår hjemmeside.

Rørspesialisten Myhre Miljøvernprodukter AS

Myhre Miljøvernprodukter ble etablert 1981, med hovedvekt på salg av rør og rørprodukter for utendørs bruk. Fra første dag av har forretningsfilosofien vært å ha et aktivt forhold til et aktivt og ekspansivt marked. Dette ved gjennom mange år å betjene segmenter som; Skog- og Landbruk, - Grave og Grunnentreprenører, - Bygg og Anleggsentreprenører, samt lokale forhandlere rundt om i landet. Noe som igjen har ledet til at vi har klart å bygge opp et kundetilpasset og komplett lagersortiment. En av våre spesialiteter, er dreneringsrør i kveiler. Det vil si i dimensjon 50/60 i kveil opp til 250m, og 83/100 i kveil opp til 100m.

Vi lagerfører i dag, rør og rørprodukter fra norske og internasjonalt anerkjente og etablerte produsenter, for rørdimensjoner opp Ø1200mm. Det vil si rørprodukter for; - drenering, - overvann,- avløp, - vannstransport, - eller for andre anleggsbehov, i kvaliteter PP, PE og PVC. Produkter produsert i henhold gjeldende norske og nordiske krav og spesifikasjoner.

Med den tette og nære kontakt vi har til markedet, har det resultert i at vi har sett behovet av å tilpasse vårt lagersortiment til også å omfatte en rekke andre produkter som bl.a.; - grunnisolasjon, - fiberduk, - plastfolie, - grunnmurs knotteplast, - flere typer grunnmurselementer, - cementvarer, - armeringsjern og et rikt utvalg av gategods.

Myhre Miljøvernprodukter AS er en salgsbedrift som har bestrebet seg etter å tilpasse seg kundens behov for tilgjengelighet og service.

2014 vil kanskje bli det store dreneringsåret for både landbruket så vell som for det generelle behov vedrørende boligfelt, industriområder, byområder og utsatte veistrekninger. Med de store nedbørsmengder vi har hatt både sommer og vinter, er behovet for fornyelse og legging av nye vann- og dreneringsledninger meget stort.

Vi i Myhre Miljøvernprodukter AS ønsker med vårt lagerhold å være tilstede for våre kunder med de nødvendige produkter. Ta derfor kontakt for prisforespørsel og tilgjengelighet,....- de fleste blir positivt overrasket.

                                                                                                                      

 

Besøksadresse: Gamle Drammensvei 8, 3430 Spikkestad. Åpningstider: Mandag - fredag kl.08.00-16.00

 

        

Nyheter