PRODUKTER

Rørspesialisten Myhre Miljøvernprodukter AS, lagerfører rør i dim. opp til 1200mm.

LES MER

VELKOMMEN til vår hjemmeside.

Rørspesialisten Myhre Miljøvernprodukter AS

                                                  

For Myhre Miljøvernprodukter AS tar året 2016 over etter et godt 2015 år.   Selv om ikke hele regnskapet er klart i skrivende stund, er vi meget fornøyd med hva vi fikk til i 2015. Det gamle året har bl.a. ført til at vi har knyttet til oss en rekke nye, interessante og gode distribusjonskanaler.  Finansielt legger vi også bak oss et meget bra og solid år. Vi drar riktig nok med oss en ustabil og svak krone over fra året som vi har forlatt. Noe som vil prege første delen av det nye året, i form av blandt annet markerte prisøkninger for hele leverendør- og produsentsektoren. Oljeprisen er fortsatt lav, noe som på lengre sikt forhåpentlig vis vil gjøre et positivt utslag på prisene. Parameterene som derimot gjør raskest utslag på prisene, er endringene i valutamarkedet og kostnadsutviklingen innenfor transportsektoren. Myhre Miljøvernprodukter AS, som både er produsent og importør, følger nøye med på denne utviklingen. Vi vil hele tiden bestrebe oss etter å gjøre så gunstige innkjøp som overhode mulig av råvarer og andre importerte produkter. Vårt mål er å kunne holde så stabile priser som mulig gjennom året, til beste for våre kunder.

Fortsatt ser det ut til at vi alle må forholde oss til forholdsvis store nedbørsmengder i perioder fremover. Dette vil gjelde både sommer og vinter, og behovet av fornyelse og legging av nye vann- og dreneringsledninger vil fortsatt være meget stor.

Vi i Myhre Miljøvernprodukter AS ønsker med vårt lagerhold, å være tilstede for våre kunder med de nødvendige produkter i så måte . Kontakt oss defor gjerne vedrørende forespørsler, anbud, produktinformasjon og for eventuelt annen relevant informasjon.

Eksempel på et av våre kjente produktområder.

                  

Vi er en av de største leverandørene av drensrør til landbruket. Som norsk produsent, har vi en tilgjengelighet som gir oss muligheten til å betjene dette markedet på absolutt beste måte.

                                                                                                                      

 

Besøksadresse: Gamle Drammensvei 8, 3430 Spikkestad. Åpningstider: Mandag - fredag kl.08.00-16.00

 

        

Nyheter
Side 1 av 3 sider (9 produkter) 1 2 3 Neste