PRODUKTER

Rørspesialisten Myhre Miljøvernprodukter AS, lagerfører rør i dim. opp til 1200mm.

LES MER

VELKOMMEN til vår hjemmeside.

Rørspesialisten Myhre Miljøvernprodukter AS

Myhre Miljøvernprodukter ble etablert 1981, med hovedvekt på salg av rør og rørprodukter for utendørs bruk. Fra første dag av har forretningsfilosofien vært å ha et aktivt forhold til et aktivt og ekspansivt marked. Dette ved gjennom mange år å betjene segmenter som; Skog- og Landbruk, - Grave og Grunnentreprenører, - Bygg og Anleggsentreprenører, samt lokale forhandlere rundt om i landet. Noe som igjen har ledet til at vi har klart å bygge opp et kundetilpasset og komplett lagersortiment. En av våre spesialiteter, er dreneringsrør i kveiler. Det vil si i dimensjon 50/60 i kveil opp til 250m, og 83/100 i kveil opp til 100m.

Vi lagerfører i dag, rør og rørprodukter fra norske og internasjonalt anerkjente og etablerte produsenter, for rørdimensjoner opp Ø1200mm. Det vil si rørprodukter for; - drenering, - overvann,- avløp, - vannstransport, - eller for andre anleggsbehov, i kvaliteter PP, PE og PVC. Produkter produsert i henhold gjeldende norske og nordiske krav og spesifikasjoner.

Med den tette og nære kontakt vi har til markedet, har det resultert i at vi har sett behovet av å tilpasse vårt lagersortiment til også å omfatte en rekke andre produkter som bl.a.; - grunnisolasjon, - fiberduk, - plastfolie, - grunnmurs knotteplast, - flere typer grunnmurselementer, - cementvarer, - armeringsjern og et rikt utvalg av gategods.

Myhre Miljøvernprodukter AS er en salgsbedrift som har bestrebet seg etter å tilpasse seg kundens behov for tilgjengelighet og service.

2015 er kanskje året som markeds- og bransjemessig sett, kan fremstå som noe usikker og ustabil på mange måter. Vi dro også med oss en ustabil og svak krone over fra 2014. Dette kan prege første delen av året i form av blandt annet markerte prisøkninger. Dette vil i hovedsak  gjelde for importerte varer og varer som produseres i Norge med importerte råvarer. Mange av de varer vi distribuerer er produsert av oljebaserte råvarer. På tross av dalende råoljepriser, slår dette  dessverre ikke særlig ut på det internasjonale råvaremarkedet på kort sikt. Er vi heldige kan vi få en viss effekt 8-12 måneder senere. Parameterene som raskest slår ut på prisene, er endringene i valutamarkedet. Myhre Miljøvernprodukter AS som både er produsent og importør, følger nøye med på denne utviklingen. Vi vil hele tiden bestrebe oss etter å gjøre så gunstige innkjøp som overhode mulig av råvarer og andre importerte produkter. Vårt mål er å kunne holde så stabile priser som mulig gjennom året, til beste for våre kunder.

Fortsatt ser det ut til at vi alle må forholde oss til forholdsvis store nedbørsmengder i perioder fremover. Dette vil gjelde både sommer og vinter, og behovet av fornyelse og legging av nye vann- og dreneringsledninger vil fortsatt være meget stor.

Vi i Myhre Miljøvernprodukter AS ønsker med vårt lagerhold, å være tilstede for våre kunder med de nødvendige produkter i så måte . Ta derfor kontakt vedrørende eventuelle prisjusteringer og produkttilgjengelighet,....- de fleste blir positivt overrasket.

Vår nye medarbeider innenfor salg og markedsføring:   Vidar Skogli.

Vi har gleden av å presentere vår nye medarbeider VIdar Skogli. I et stadig mer krevende marked vedrørende både kompetanse og service, har vi sett nødvendigheten av å tilknytte oss nye medarbeidere. Vi er meget glade for at Vidar takket ja til å gå inn i vårt salgs- og ledelsesteam. Hans arbeidsoppgaver vil i hovedsak bestå i det oppsøkende salgs- og markedsføringsarbeidet, - i tillegg til kompetanseutvikling både internt og eksternt.

Les mer om Vidar under rubrikken nyheter

                                                                                                                      

 

Besøksadresse: Gamle Drammensvei 8, 3430 Spikkestad. Åpningstider: Mandag - fredag kl.08.00-16.00

 

        

Nyheter